Firma na Cyprze

Skontaktuj się z doradcą +48 61 656 70 60

Eureka Tax współpracuje z najbardziej renomowanymi kancelariami prawnymi i podatkowymi na Cyprze i pomaga w zakładaniu firm na Cyprze. Mimo zmian w umowie pomiędzy Polską i Cyprem Eureka Tax dysponuje sprawdzonymi rozwiązaniami, które utrzymują efektywną wysokość podatku z całej struktury na poziomie 1-2%.

Zdecydowana większość Polaków wybiera Cypr jako kraj, który jest najbardziej optymalny w planowaniu podatkowym. Poniżej przedstawiamy kluczowe argumenty, które przemawiają za wyborem firmy cypryjskiej (offshore) jako podmiotu wspierającego optymalizację podatkową:

 • Cypr jest członkiem Unii Europejskiej, dlatego wszystkie spółki cypryjskie są spółkami (firmami) Unii Europejskiej
 • Cypr NIE jest uznawany za typowy raj podatkowy, czyli kraj stosujący szkodliwą politykę podatkową oferuje korzystne rozwiązania podatkowe, które w efekcie dla polskiego rezydenta podatkowe mogą obniżać podatek dochodowy nawet do 1-2%
 • nie ma podatku od zysków kapitałowych, więc spółkę można wykorzystywać do obrotu akcjami na GPW oraz innych parkietach; efektywnie opodatkowanie z takich transakcji będzie wynosiło 0%
 • nie ma podatku od wynagrodzenia członka zarządu spółki cypryjskiej (do 31.12.2012)
 • brak ograniczeń w zakładaniu kont na Cyprze bądź zagranicą dla spółek cypryjskich
 • brak kontroli dewizowej gwarantowane przez Centralny Bank Cypru
 • wysoki poziom poufności w obrocie gospodarczym
 • duża ilość umów podatkowych z innymi krajami
 • rzeczywisty właściciel spółki może zostać ukryty poprzez umowę powierniczą
 • prawo oparte o prawo brytyjskie
 • duża ilość dogodnych połączeń lotniczych
 • szeroka gama konsultantów podatkowych bardzo dobrze wykształconych
 • dobrze rozwinięta gospodarka i stabilny system polityczny

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ
Zadzwoń 48 61 656 70 60