Optymalizacja podatków w firmie

Skontaktuj się z doradcą +48 61 656 70 60

Każda firma poczynając od małej działalności gospodarczej po skomplikowane struktury wielkich spółek powinna rozważnie podchodzić do kwestii planowania podatkowego. Takowe można przeprowadzić zarówno za pomocą odpowiednich rozwiązań na bazie polskiego prawa lub z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów, bądź zbudowania odpowiedniej struktury międzynarodowej.

Przykładowe usługi świadczone dla klientów: 

Planowanie podatkowe

  • analiza aktualnej sytuacji podatkowej w jakiej znajduje się podmiot
  • tworzenie międzynarodowej struktury, której celem będzie optymalizacja zobowiązań podatkowych,
  • przygotowanie kosztorysu stworzenie i rocznych zobowiązań związanych ze strukturą optymalizacji podatkowej
  • zarządzanie w imieniu Klienta strukturą podatkową

Należności transgraniczne

  • rekomendacje dotyczące planowania podatkowego w odniesieniu do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • weryfikacja pod kątem wysokości oraz miejsca opodatkowania transakcji międzynarodowych,
  • wsparcie w odpowiednim przygotowania firmy do naliczania podatku w preferowanym miejscu przez Klienta

Firmy celowe:

  • wybór odpowiedniej jurysdykcji do konkretnego działania biznesowego klienta: sprzedaż akcji, czartery jachtów, rejestracja i wynajem samolotów, rejestracja statków
  • rejestracja i zarządzania firmami w imieniu Klienta

Wszystkie rozwiązania są budowane w oparciu o jurysdykcje odpowiednie do prowadzonej przez Klienta działalności biznesowej. Najczęstszym działaniem Eureka Tax jest stworzenie złożonej struktury firm pozwalającej optymalizować obciążenia podatkowe na każdym etapie struktury holdingowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ
Zadzwoń 48 61 656 70 60