Transfer pokoleniowy

Skontaktuj się z doradcą +48 61 656 70 60

Zawsze przychodzi moment, kiedy powstaje pytanie o przekazanie majątku spadkobiercom. Jest wiele rozwiązań dotyczących przekazywania poszczególnych składników majątku: papierów wartościowych, nieruchomości, dzieł sztuki czy innych aktywów. Nasi Klienci posiadają w swoim portfelu różne aktywa, dlatego prawdziwą sztuką jest przygotowanie rozwiązania, które w skuteczny sposób przekazuje kolejnemu pokoleniu zgromadzony majątek. Usługi Eureka Tax przy planowaniu pokoleniowym zawierają zarówno doradztwo przy przygotowywaniu testamentu w Polsce, ale także zbudowanie odpowiedniej struktury w oparciu o firmy zagraniczne czy fundacje lub trusty.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ
Zadzwoń 48 61 656 70 60